T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Tokat Niksar İlçe Halk Kütüphanesi

Koleksiyonumuz

Kütüphanemiz koleksiyonu (dermesi) 2019 yılı sonu itibariyle din, toplum bilimleri, edebiyat ve tarih konuları ağırlıklı olmak üzere toplam 31950 kitap, süreli yayın ve kitapdışı materyalden oluşmaktadır.

Materyallerin konularına göre dağılımı aşağıdadır:

Konu Numarası – Konusu

Materyal Sayısı

000 – Genel

1542

100 – Felsefe ve Psikoloji

917

200 – Din

2329

300 – Toplum Bilimleri

5573

400 – Dil ve Dilbilim

517

500 – Doğa Bilimleri ve Matematik

518

600 – Uygulamalı Bilimler ve Teknoloji

946

700 – Sanatlar

1330

800 – Edebiyat ve Retorik

14705

900 – Coğrafya, Tarih ve Yardımcı Disiplinler

3573

TOPLAM

31950